ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ 17-04-2021

Dne 10-03-2020 vláda ČR rozhodla o plošném zrušení všech pořádaných akcí jak soukromých, tak veřejných nad určitý počet osob, kam bohužel spadá také naše soutěž. Zatím není znám termín, kdy tento zákaz zkončí, ale budeme doufat, že brzy :)

Dojednali jsme již nyní nový termín soutěže: 

17. 4.2021.

Moc se na Vás všechny Těšíme.